Проект „Дигитални мостове“

View page in language:

Bulgarian | English | Finnish | Italian | Lithuanian

Tiny OaksПроектът „Дигитални мостове“ разработва обучителна среда, основана на симулационна компютърна игра за социални работници. Играта предлага реалистични сценарии за студенти и професионалисти в 3D формат. Тя има множество предимства – предлага ситуации и процедури, които могат да бъдат трудни или дори невъзможни за постигане в реални условия. Това подобрява уменията на учещите да се справят с такива ситуации в реалния живот.

Проектът изследва приложимостта на подходи, базирани на игри, в създаването на реалистични игрови сценарии. Създаването на образователна игра е интердисциплинарен проект.
Първоначалните проучвания по отношение на разработването на сериозни игри, психологическите предпоставки, спецификата на социалните грижи и грижи за хора/деца в неравностойно положение, показват съгласие, че игровият подход може потенциално да бъде много полезен в тази насока.

„Дигитални мостове“ е проект по програма Еразъм+, който се осъществява от шест партньора от пет европейски страни (Шотландия/Великобритания, Финландия, България, Италия, Литва). Проектът се ръководи от Западношотландски университет.

Нашите обучителни онлайн дейности са достъпни на Moodle environment.

 

Recent Facebook Posts

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.